تعرفه adsl | اینترنت نامحدود

تعرفه ADSL

جشنواره صبانت 1

جشنواره صبانت
ت 110,000
سرعت = 2 مگابیت
زمان = 6 ماهه نامحدود
حجم کل =1000 گیگ (50 درصد داخلی)
حجم روزانه =600 گیگ
حجم شبانه =400 گیگ
توضیحات = دانلود نامحدود با سرعت 128 پس از اتمام حجم
امکان خرید حجم و بازگشت به سرعت اولیه :دارد
برای مشترکین جدید صبانت
خرید
جشنواره صبانت
ت 59,500
سرعت : 2 مگابیت
زمان = 3 ماهه نامحدود
حجم کل :500 گیگ (50 درصد داخلی)
حجم روزانه :300 گیگ
حجم شبانه :200 گیگ
توضیحات : دانلود نامحدود با سرعت 128 پس از اتمام حجم
امکان خرید حجم و بازگشت به سرعت اولیه :دارد
برای مشترکین جدید صبانت
خرید
جشنواره صبانت
ت 99,000
سرعت = 2 مگابیت
زمان = 6 ماهه نامحدود
حجم کل =760 گیگ (50 درصد داخلی)
حجم روزانه =180 گیگ
زماندار = 3 بسته 60 گیگی 15 روزه
حجم شبانه =400 گیگ
توضیحات : دانلود نامحدود با سرعت 128 پس از اتمام حجم
امکان خرید حجم و بازگشت به سرعت اولیه :دارد
خرید