پلن جشنواره صبانت تهران

اینترنت پرسرعت صبانت تهران

سرویس جشنواره یک ساله

 

یک ساله
ت 56400
سرعت :تا 16 مگابیت
حجم اصلی : 12 گیگابایت
هدیه : بسته 15 روزه دانلود نامحدود
مودم بی سیم رایگان : ندارد
آنتی ویروس رایگان : ندارد
شبانه رایگان : ندارد
ویژه مشترکین : جدید و تمدیدی
ثبت نام آنلاین
یک ساله
ت 85200
سرعت :تا 16 مگابیت
حجم اصلی : 24 گیگابایت
هدیه : بسته 15 روزه دانلود نامحدود
مودم بی سیم رایگان : ندارد
آنتی ویروس رایگان : ندارد
شبانه رایگان : ندارد
ویژه مشترکین : جدید و تمدیدی
ثبت نام آنلاین
یک ساله
ت 84000
سرعت :تا 16 مگابیت
حجم اصلی : 10 گیگابایت
هدیه : بسته 15 روزه دانلود نامحدود
مودم بی سیم رایگان : دارد
آنتی ویروس رایگان : دارد
شبانه رایگان : ندارد
ویژه مشترکین : جدید
ثبت نام آنلاین