اینترنت پرسرعت

صبانت

جشنواره مودم رایگان صبانت

یک ساله مودم رایگان
ت 75000
سرعت :تا 16 مگابیت
سرعت تعهد شده : 2 مگابیت
حجم : 24 گیگابایت
مودم بی سیم رایگان : دارد
آنتی ویروس رایگان : دارد
شبانه رایگان : ندارد
ویژه مشترکین : جدید
ویژه مراکز مخابراتی با پورت آزاد
ثبت نام آنلاین
یک ساله مودم رایگان
ت 115000
سرعت :تا 16 مگابیت
سرعت تعهد شده : 2 مگابیت
حجم : 60 گیگابایت
مودم بی سیم رایگان : دارد
آنتی ویروس رایگان : دارد
شبانه رایگان : ندارد
ویژه مشترکین : جدید
ویژه مراکز مخابراتی با پورت آزاد
ثبت نام آنلاین